Finansiärer/Samarbetspartners

Senast ändrad: 12 augusti 2021

Kontaktinformation

Tomas Nordfjell, Docent
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
tomas.nordfjell@slu.se, +46 90 786 83 99