Kan ekoproduktion föda världen genom ”eko-intensifiering”?

Senast ändrad: 08 december 2023

Rapportering från seminarier på BioFach 2011

Ett huvudtema på årets BioFach var de utmaningar vi möter på vägen mot säkra livsmedelstillgången i världen och de möjligheter som kan finnas för ekologisk produktion att föda en ökande världsbefolkning.

Ett budskap på en av sessionerna var att vi idag har tillräckligt med matproduktion i världen, men ändå är en miljard människor hungriga eller svältande. Det visar att livsmedelssäkerhet inte enbart kan lösas med produktivitetsorienterade strategier. En annan strategi är att vi bör möta problemen med ”eko-intensifiering”, en ny strategi baserad på att stärka ekosystemen för att öka resiliensen på gårdar samt att använda den biologiska mångfalden på ett klokt sätt. Det omfattar intensifierat kretslopp för växtnäring, stimulering av markbiologin genom växtföljdsåtgärder, samodling eller skogsjordbruk.

Dessutom är det så att konsumtionsmönstren i hög grad påverkar efterfrågan på livsmedel. Idag används 35 procent av världens spannmål till foder, vilket indikerar att det finns en matreserv om vi minskar animalieproduktionen. Det underströks också att ekologiska produktionsformer inte sitter inne med alla lösningar, men att de däremot kan ha inneboende möjligheter som förtjänar att uppmärksammas mer.

Dr. Hans Herren från IAASTD talade på en av dessa tematiska sessioner som hette How to nourish the world. Han hävdade att vi redan har tillräcklig kunskap om problemet och om tillgängliga lösningar. Han är övertygad om att vi måste erkänna lantbrukarnas kunskaper; småbrukare i utvecklingsländer har kraften att bekämpa hungern om de bara får möjligheten.

Willy Douma från Hivos i Nederländerna fortsatte på samma tema, hans huvudbudskap var att 60 procent av världens odlingsbara marker används av småbrukare. Ett av de mest effektiva sätten att säkra mattillgången i världen är att stödja dessa lantbrukare med rådgivning och infrastruktur så att de får kontakt med sin marknad.

Moses Kuggundu Muwanga från IFOAM i Uganda gjorde bilden ännu klarare. I Uganda är 70 procent av befolkningen lantbrukare och 95 procent av dessa är småbrukare med tre hektar eller mindre. De har potentialen att öka sin matproduktion. Deras främsta behov är bättre infrastruktur och anslutning till marknaden.

Mer att läsa:
Rapporten ‘World agriculture: towards 2015/2030’ kan laddas ned från:
http://www.fao.org/docrep/004/y3557e/y3557e00.htm

Bedömningarna från IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) och mer information om arbetet finns här:
http://www.agassessment.org/

<< Föregående sida     Nästa sida >>


Kontaktinformation