Statistik och trender

Senast ändrad: 06 december 2023

Rapportering från seminarier på BioFach 2011

Varje år på BioFach presenteras den årliga upplagan av “The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends”*, som sammanställs av ”Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)” och ”International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)”.  Rapporten innehåller aktuella data om ekologiskt odlad areal, aktörer och produktion i 160 länder. Den presenterades av Helga Willer från FiBL, som ägnar omkring sex månader varje år till att koordinera detta arbete.

Enligt den senaste statistiken är nu 9,3 miljoner hektar, eller 1,9 procent, i ekologisk certifierad produktion. Globalt är Australien det land som hyser den ojämförligt största ekologiskt odlade arealen, men i procent av landets jordbruksareal leder Falklandsöarna (38,7 procent). Sverige kommer på fjärde plats med 12,6 procent. Indien har det största antalet gårdar med ekoproduktion.
 
Amarjit Sahota från Organic Monitor, ett brittiskt företag som gör marknadsanalyser, berättade att det var en viss bromsning i tillväxten av marknaden för ekoprodukter under 2009 (siffrorna för 2010 är ännu inte klara). Prognoserna pekar nu på en ökning av världsmarknaden med 4,2 procent under 2011, och de små tecknen på överproduktion som setts under 2009–2010 kommer att försvinna. Vi kommer troligen se en ”livsmedelsinflation” i år. Alla priser kommer att gå upp, inte specifikt för de ekologiska varorna.
 
Även om ekoproduktionen växer över hela världen så är marknaden fortfarande koncentrerad till Europa och USA. Frukt och grönt representerar den största andelen av marknaden, därefter mejeriprodukter.  Exempel på länder där marknaden växer snabbt är Japan, Malaysia, Sydkorea och Brasilien.

Amarjit betonade att de kunde se en väldigt tydlig trend mot vad han kallade ”ekologiska plus-strategier”. Med detta menas att konsumenterna efterfrågar fler mervärden för ökad uthållighet än ”bara” ekologiskt”, t.ex. miljövänliga förpackningar. Det blir en utmaning för vidareutveckling av marknaden för ekoprodukter.

Beate Huber, också hon från FiBL, bjöd på en rapport från det ständigt pågående arbetet med att harmonisera regelverken för ekologisk produktion. Mer att läsa om detta finns på http://www.organicstandard.com

*Rapporten kan beställas från https://www.fibl-shop.org/english/shop/index.php

<< Föregående sida    Nästa sida >>


Kontaktinformation