Ekologiskt räcker inte

Senast ändrad: 23 mars 2011

”Ekologiskt + rättvist” var temat för BioFach år 2010. Men som besökare på årets BioFach med temat ”globala utmaningar”, var det uppenbart att den globala marknadstrenden är ekologiskt + rättvist + klimatvänligt + uthålligt + specifika hälsoegenskaper + spårbarhet etc, etc... Om konceptet ”ekologiskt” ska utvecklas vidare behöver det kombineras med andra mervärden

”BioFach World Organic Trade Fair” ordnas varje år i Nürnberg under fyra dagar i februari. I år deltog över 2 700 utställare och 44 000 branschanknutna besökare. På kongressdelen var det möjligt att välja bland 140 sessioner inom ett brett spektrum av ämnesområden.

Gemensam nordisk utställning

För första gången samlades svenska, finska och danska utställare under ett gemensamt tak kallat “Nordic Organics”. EPOK deltog med en liten monter tillsammans med ett 40-tal nordiska företag och organisationer. Jordbruksverket sponsrade de svenska utställarna.

Läs mer:
– Statistik och trender
– Forskningsbehov i Europa
– Kan ekoproduktion föda världen genom "eko-intensifiering"
– Riktlinjer för uthållighet
– Nya strategier för distribution
– Ekomärkning från ett konsumentperspektiv

 

Nästa sida >>


Kontaktinformation