Nya strategier för distribution

Senast ändrad: 23 mars 2011

Rapportering från seminarier på BioFach 2011

“Konsumentens fria val är en illusion. Man kan välja bland det som står på butikshyllan, men inte vad som ska stå där” Så sa Andrea Ferrante, ordförande för den italienska föreningen för ekologiska lantbrukare, AIAB. Därför måste vi finna modeller för att korta distributionskedjorna, menade han.

Andrea gav exempel på hur man i Italien arbetar med olika organiserade producent/konsument-grupper, i ett projekt kallat GODO.  Det kan handla om olika former av kooperativ, konsumentplattformar, lokalbaserad skolmatscatering eller system för matkorgsprenumerationer. I Italien har det blivit allt vanligare att lantbrukare slår sig samman för att förädla sina produkter lokalt. Till exempel finns allt oftare lokalproducerad pasta att tillgå.

Det görs också stora ansträngningar för att använda offentlig upphandling som ett medel för lokal utveckling. Andrea ville särskilt uppmärksamma detta, eftersom det är en möjlighet som inte kostar något att utnyttja. Pengarna finns där redan, men sättet de används på kan innebära stora skillnader. Det krävs dock en del ändringar i regelverket för offentlig upphandling för att kunna nyttja denna potential.

Nu startar ett initiativ för att starta nätverk för personer som arbetar med de här frågorna runt om i Europa. Det finns planer på en databas där erfarenheter kan utbytas och en workshop ska hållas i Wien 16–20 augusti. Håll ögonen öppna eller kontakta Andrea Ferrante per e-post.

<< Föregående sida     Nästa sida >>


Kontaktinformation