Riktlinjer för uthållighet

Senast ändrad: 23 mars 2011

Rapportering från seminarier på BioFach 2011

”Ekologiskt kan vara uthålligt som koncept, men inte alltid i tillämpningarna”, sa Tobias Bandel från ”Soil and More International BV” (http://www.soilandmore.nl )på ett seminarium om riktlinjer för uthållighet. Därför behövs indikatorer, regelverk och ständiga mätningar. Soil and More arbetar med utveckling av verktyg, metoder och standarder för mätning av uthållighet och har projekt på flera håll runt om i världen. Bandel förklarade hur de arbetar med ”sustainability footprints”, en vidareutveckling av ”carbon footprints” som omfattar andra dimensioner av uthållighet, såsom sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Volkert Engelsman, från EOSTA (http://www.eosta.com) påpekade att det inte räcker att mäta produktionen, du måste alltid också kommunicera med kunderna. Enligt Volkert så ställer dagens konsumenter mer frågor och deras krav, blir mer och mer komplexa. Han exemplifierade att konsumenterna har gått från att bete sig som hundar som kastar sig över vad än man slänger åt dem till att bli kräsna och krävande katter. Även om detta ännu bara gäller för en mindre del av konsumenterna, så måste det tas på allvar därför att det alltid är minoriteterna som sätter trender, hävdade Volkert.

Han förutspådde också att vi kommer att se mer marknadskommunikation med ”multi-innehåll”, det vill säga att marknadsföringen inte är knuten till en viss produkt utan handlar om ett helt företag, till exempel en livsmedelskedja.

I denna session gjorde Markuz Arbendz, vice ordförande i IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) en presentation där han framförde att vägen till uthållighet är lång, och att det är bra att ekologiskt lantbruk blir kritiserat. Kritiken visar att målen är långt från nådda. Han berättade om IFOAM:s nya koncept ”Best Practices Standards”, som kan användas för benchmarking och som drivkraft för vidareutveckling av det ekologiska konceptet.

<< Föregående sida      Nästa sida >>


Kontaktinformation