Forskningsbehov i Europa

Senast ändrad: 08 december 2023

Rapportering från seminarier på BioFach 2011

TP Organics är en plattform för forskning om ekologiskt lantbruk och ekologiska livsmedel i Europa. På BioFach presenterades den alldeles färska aktionsplanen ”Implementation Action Plan for TP Organics”.

Susan Padel från brittiska ”Organic Research Centre” (http://www.organicresearchcentre.com/), är koordinator för aktionsplanen. Hon tryckte starkt på att utvecklingen inom ekologiskt lantbruk måste bygga på anpassning till lokala förhållanden. ”Det finns inga standardlösningar”, menade hon. Hon pekade också på att ”forskning som inte kommer till användning inte är någon bra forskning”, och därmed är ett starkt fokus på tillämpning nödvändigt.

Fokus på tillämpning innebär att aktionsplanen är inriktad på att generera innovationer. Men innovationer ska ses bredare än enbart som tekniska lösningar – det kan också gälla nytt kunnande eller sociala/organisatoriska innovationer och inkludera nya innovativa sätta att nå ut med nya innovationer. Innovationsfokuset betyder också vidareutveckling av deltagardrivna ansatser för att generera och förvalta kunskap.

”TP Organics Implementation Action Plan” liksom ”Strategic Research Agenda”, som kom i december 2009 kan laddas ned från http://www.tporganics.eu . I TP Organics nästa nyhetsbrev kommer en länk till presentationen på BioFach.

<< Föregående sida    Nästa sida >>


Kontaktinformation