Att möta människors oro och rädsla för björn och varg

Senast ändrad: 09 augusti 2022
Att möta människors oro och rädsla för björn och varg, rapportframsida

I rapporten sammanställs forskning om människors oro och rädsla för björn och varg.

Här finns bland annat praktiska råd till myndigheter, vetenskaplig kunskap om människors rädsla för att möta stora rovdjur samt möjliga förvaltningsåtgärder.

Länk till Naturvårdsverkets webbplats: 

Att möta människors oro och rädsla för björn och varg
Praktiska råd och vetenskapligt kunskapsunderlag