Sammanställning av missade vargrevir 2005-2015

Senast ändrad: 31 januari 2017

I alla former av inventering finns felmarginaler som kan påverka resultaten. Det är ofta svårt att uppskatta hur stora dessa är. Med hjälp av genetiska analyser undersöker Viltskadecenter och Grimsö forskningsstations genetiska laboratorium hur många vargrevir som inte dokumenterades under ordinarie inventeringssäsong 2005-2015.

Inom ramen för den svenska varginventeringen används genetiska analyser i stor omfattning, vilket resulterat i att vi kunnat kartlägga de genetiska identiteterna för de flesta revirmarkerande djuren i alla kända revir. Genom att matcha analyserade individer mot alla kända identifierade föräldrapar (revirhävdande par) kan vi kan härleda i vilket revir de olika vargarna är födda. Då och då dyker det dock upp en individ som inte kan härledas till något känt föräldrapar. Det betyder att vi sannolikt missat ett reproducerande par under inventeringen någonstans bakåt i tiden. Mellan åren 2005 och 2015 identifierades några sådana vargar. Viltskadecenter sammanställer dessa siffror i syfte att få en uppskattning om felmarginalerna i den svenska och skandinaviska varginventeringen.

Samverkan

Grimsö forskningsstations genetiska laboratorium, Högskolan i Hedmark och NINA (Norsk institutt for naturforskning).

Projekttid: 2016-2017