Dalälven, Älvkarleby till havet

Senast ändrad: 27 oktober 2022
Forsande vatten i Dalälven i Älvkarleby. Foto.

Genom ett gott samarbete med Vattenfall och fiskevårdsområdesföreningen har Fiskeriförsöksstationen möjlighet att utföra olika försök i nedre delen av Dalälven, från Älvkarleby till havet, en ca 10 km lång sträcka.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22