Dykning

Senast ändrad: 15 februari 2023
Dykare kliver i vattnet från en brygga. en anna dykare väntar i vattnet. Foto.

Dykning är en viktig del inom miljöövervakningen. På institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) finns en kompetent grupp dykare som sysslar med miljöanalysarbeten, metodutveckling, artinventering, olika forskningsprojekt samt underhållsarbeten. Samtliga i dykgruppen är miljöanalytiker eller forskare.

Dykgruppens arbetsuppgifter är mångfacetterade. En dykares arbetsdag kan t.ex. bestå i att inventera hårdbottenfauna i Mälaren, laga fiskfällor vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby eller studera främmande arter på Västkusten. Dykarna kan även hjälpa till med kontroll och underhåll av forskningsfartygens skrov eller laboratoriernas vattenintag.

Våra dykare når svåråtkomliga områden snabbt och kan utföra arbeten effektivt och noggrant. Dykarna arbetar under alla årets månader, även om huvuddelen av arbetet sker under den varmare årstiden (april – september).

Från fisk till makrofyter

Våra dykare har stor erfarenhet att artbestämma både inhemska och främmande organismer som lever i våra hav, sötvatten och vid kusten. Även om SLU Aqua mestadels studerar fisk och kräftdjur, så arbetar dykarna även med makrofyter (alger), musslor och bottenfauna.

Ofta används s.k. ”transektdykning” för att beskriva miljöförändringar av fastsittande artsamhällen (till exempel alger). Det innebär att dykarna genomför arbetet utmed en rät linje (en transekt) på botten. Ofta dras linjen med ett måttband så att avstånd från land, riktning och djup kan dokumenteras. Utmed transektens sidor bestäms samtliga arter. Dessutom bedöms bottentyp och arternas olika täckningsgrad utmed transekten. Denna metod kan också användas för att räkna havskräftors bohålor, eller inventera främmande arter.

Film - för säker dokumentation

UV-filmning används för att dokumentera händelser vid dykningen, till exempel artutbredning, eller hur olika fångstredskap fungerar i praktiken. För att samtidigt arbeta med händerna sätter dykarna ofta kameran på en hjälm tillsammans med lampor. Vid behov kan kameran kopplas till en skärm vid ytan så att dykarledaren i båten kan följa arbetet.Fakta:

SLU Aqua har idag fyra dykare med arbetsdykarlicens (S-30) och två som är utbildade dykarledare.

Ett arbetsteam för dykning består av tre personer: två dykare i vattnet och en dykarledare som övervakar dykningen från båt. Alla projekt som kräver lätt dykning (med lufttuber) måste ha denna typ av organisation.

SLU kvalitetssäkrar sina dykningar genom skriftliga dykplaner och riskbedömningar för varje genomfört projekt. Detta är ett krav enligt lag (AFS 2010:16).


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17