Dykning

Senast ändrad: 18 februari 2022
Dykare kliver i vattnet från en brygga. en anna dykare väntar i vattnet. Foto.
Dykare kliver i från bryggan.

Dykning är en viktig del inom miljöövervakningen. På institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) finns en kompetent grupp dykare som sysslar med miljöanalysarbeten, metodutveckling, artinventering, olika forskningsprojekt samt underhållsarbeten. Samtliga i dykgruppen är miljöanalytiker eller forskare.

Dykgruppens arbetsuppgifter är mångfacetterade. En dykares arbetsdag kan t.ex. bestå i att inventera hårdbottenfauna i Mälaren, laga fiskfällor vid fiskeriförsöksstationen i Älvkarleby eller studera främmande arter på Västkusten. Dykarna kan även hjälpa till med kontroll och underhåll av forskningsfartygens skrov eller laboratoriernas vattenintag.

Våra dykare når svåråtkomliga områden snabbt och kan utföra arbeten effektivt och noggrant. Dykarna arbetar under alla årets månader, även om huvuddelen av arbetet sker under den varmare årstiden (april – september).

Från fisk till makrofyter

Våra dykare har stor erfarenhet att artbestämma både inhemska och främmande organismer som lever i våra hav, sötvatten och vid kusten. Även om SLU Aqua mestadels studerar fisk och kräftdjur, så arbetar dykarna även med makrofyter (alger), musslor och bottenfauna.

Ofta används s.k. ”transektdykning” för att beskriva miljöförändringar av fastsittande artsamhällen (till exempel alger). Det innebär att dykarna genomför arbetet utmed en rät linje (en transekt) på botten. Ofta dras linjen med ett måttband så att avstånd från land, riktning och djup kan dokumenteras. Utmed transektens sidor bestäms samtliga arter. Dessutom bedöms bottentyp och arternas olika täckningsgrad utmed transekten. Denna metod kan också användas för att räkna havskräftors bohålor, eller inventera främmande arter.

Film - för säker dokumentation

UV-filmning används för att dokumentera händelser vid dykningen, till exempel artutbredning, eller hur olika fångstredskap fungerar i praktiken. För att samtidigt arbeta med händerna sätter dykarna ofta kameran på en hjälm tillsammans med lampor. Vid behov kan kameran kopplas till en skärm vid ytan så att dykarledaren i båten kan följa arbetet.

Dykare i båt. Foto.
Dykarledaren kontrollerar dykaren inför dyket och hjälper till med utrustningen. Det är viktigt att dykflaggan är uppe för att signalera ”dykare i vattnet” till övrig båttrafik.
Dykare simmar under vatten. Foto.
Dykaren är nere vid botten och inventerar alger utmed en transekt (linje). Det är viktigt att anteckna vilka arter som finns, vilken täckningsgrad de har och på vilket djup de befinner sig. Den vita påsen används för att samla in arter som är svårbedömda i fält och ramen slumpas ut i området för att uppskatta utbredning av främmande arter.
Ektång. Foto.
Ektång (Halidrys siliquosa) är en ganska vanlig alg då dykarna genomför transektdyk på Västkusten. Här ser vi ektång vid en undersökning utanför Ringhals i Halland.
Japanskt jätteostron. Foto.
Japanskt jätteostron (Crassostrea gigas) är en främmande art från Stilla Havet. Till Sverige kom arten 2007 och har sedan dess ökat i antal utmed den svenska Västkusten. SLU Aquas dykare dokumenterar utbredningen av denna art på några platser utanför Halland varje år.
Havsnål. Foto.
En av våra vackraste fiskar är större havsnål (Entelurus aequoreus) som förekommer utmed den svenska Västkusten, främst i Skagerak. Bilden visare en färgglad hane med ägg på magen. De är lätta att fånga eftersom de saknar bröstfenor och ofta endast har en liten stjärtfena.
Dykare tittar upp ovanför vattenytan. Foto.
En dykare från SLU Aquas dykteam är åter vid ytan efter en lång dags arbete utanför Forsmarks kärnkraftverk i Östersjön.Fakta:

SLU Aqua har idag fyra dykare med arbetsdykarlicens (S-30) och två som är utbildade dykarledare.

Ett arbetsteam för dykning består av tre personer: två dykare i vattnet och en dykarledare som övervakar dykningen från båt. Alla projekt som kräver lätt dykning (med lufttuber) måste ha denna typ av organisation.

SLU kvalitetssäkrar sina dykningar genom skriftliga dykplaner och riskbedömningar för varje genomfört projekt. Detta är ett krav enligt lag (AFS 2010:16).


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17