För märkare av fisk

Senast ändrad: 06 september 2022
Carlinmärkt fisk. Foto.

Om du ska märka fisk behöver du kunskap och tillstånd. Fiskmärkning betraktas som djurförsök och regleras av djurskyddslagen.

Sötvattenslaboratoriet säljer Carlin-märken och administrerar inrapporterad märkt fisk. Du kan beställa den administrativa tjänsten och/eller Carlin-märkena av oss, hör av dig till fiskmarkningen@slu.se.

Beställning av Carlin-märken och administration av återfångstuppgifter

För att få märka fisk krävs tillstånd

För märkning av fisk gäller följande:

  • all fiskmärkning regleras av djurskyddslagen
  • fiskmärkning  betraktas som djurförsök
  • fiskmärkning  måste prövas av en försöksdjursetisk nämnd
  • man behöver en godkänd anläggning och en godkänd försöksdjursanvarig, denna ansvarige ska se till att personalen som utför försöken har erfoderlig utbildning
  • utbildning krävs för att klippa fettfenor och plantera in mikrochips utan veterinär i vanlig odlingsverksamhet. Dock ökar chanserna att ansökan går igenom om personalen har gått märkningskursen.

Information

  • Djurskyddslagen (1988:534)
  • Djurskyddsförordningen (1988:539)
  • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur
  • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26)
  • Djurskyddsmyndighetens (DFS 2006:8) föreskrifter om odling av fisk

Du vänder dig till 1) Jordbruksverket, 2) SLU

Tillverkning av Carlin-märken

SLU för inget lager av Carlin-märken, men kan tillverka vid efterfrågan. För ett antal på mindre än 1 000 st ska beställningen komma in minst tre månader i förväg. För ett större antal, kontakta fiskmärkningen senast sex månader i förväg.

Fjällprovpåsar

Du kan beställa fjällprovpåsar från Sötvattenslaboratoriet. Måtten är 
40x75 mm med 18 mm ogummerad klaff. Påsarna passar bra till fjäll och otoliter.

Mejla till

provfiske@slu.se

Priser

Fjällprovpåse med tryck: 1,50 kr/styck


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45