För märkare av fisk

Senast ändrad: 06 mars 2024
Carlinmärkt fisk. Foto.

Om du ska märka fisk behöver du kunskap och tillstånd. Fiskmärkning betraktas som djurförsök och regleras av djurskyddslagen.

För att få märka fisk krävs tillstånd och utbildning

För märkning av fisk gäller följande:

  • all fiskmärkning regleras av djurskyddslagen
  • fiskmärkning betraktas som djurförsök
  • fiskmärkning måste prövas av en försöksdjursetisk nämnd
  • man behöver en godkänd anläggning och en godkänd försöksdjursanvarig, denna ansvarige ska se till att personalen som utför försöken har erfoderlig utbildning
  • utbildning krävs för att klippa fettfenor och plantera in mikrochips utan veterinär i vanlig odlingsverksamhet. Dock ökar chanserna att ansökan går igenom om personalen har gått en märkningskurs.

Information

  • Djurskyddslagen (1988:534)
  • Djurskyddsförordningen (1988:539)
  • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur
  • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26)
  • Djurskyddsmyndighetens (DFS 2006:8) föreskrifter om odling av fisk

Du vänder dig till 1) Jordbruksverket, 2) SLU

Tillverkning av Carlin-märken

SLU tillverkar Carlin-märken avsedda för forskning och miljöövervakning. Vi vill att data från märkt utsatt fisk och återfångster av märkt fisk kommer in till oss (vår adress står tryckt på Carlin-märkena) och dataläggs i vår databas. Data i databasen är tänkt att kunna användas i framtida forskningsprojekt. Om du beställer märken från oss får du sammanställningar av de återfångster som kommer in. Vi säljer märken till märkare som har tillstånd och utbildning för att märka.

För ett antal på mindre än 1 000 st ska beställningen komma in minst tre månader i förväg. För ett större antal, kontakta osssenast sex månader i förväg.

Beställning av Carlin-märken och administration av återfångstuppgifter

Fjällprovpåsar

Du kan beställa fjällprovpåsar från Sötvattenslaboratoriet. Måtten är 
40x75 mm med 18 mm ogummerad klaff. Påsarna passar bra till fjäll och otoliter.

Mejla till

provfiske@slu.se


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45