För märkare av fisk

Senast ändrad: 03 april 2023
Carlinmärkt fisk. Foto.

Om du ska märka fisk behöver du kunskap och tillstånd. Fiskmärkning betraktas som djurförsök och regleras av djurskyddslagen.

För att få märka fisk krävs tillstånd

För märkning av fisk gäller följande:

  • all fiskmärkning regleras av djurskyddslagen
  • fiskmärkning  betraktas som djurförsök
  • fiskmärkning  måste prövas av en försöksdjursetisk nämnd
  • man behöver en godkänd anläggning och en godkänd försöksdjursanvarig, denna ansvarige ska se till att personalen som utför försöken har erfoderlig utbildning
  • utbildning krävs för att klippa fettfenor och plantera in mikrochips utan veterinär i vanlig odlingsverksamhet. Dock ökar chanserna att ansökan går igenom om personalen har gått märkningskursen.

Information

  • Djurskyddslagen (1988:534)
  • Djurskyddsförordningen (1988:539)
  • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur
  • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26)
  • Djurskyddsmyndighetens (DFS 2006:8) föreskrifter om odling av fisk

Du vänder dig till 1) Jordbruksverket, 2) SLU

Tillverkning av Carlin-märken

SLU för inget lager av Carlin-märken, men kan tillverka vid efterfrågan. För ett antal på mindre än 1 000 st ska beställningen komma in minst tre månader i förväg. För ett större antal, kontakta fiskmärkningen senast sex månader i förväg.

Beställning av Carlin-märken och administration av återfångstuppgifter

Fjällprovpåsar

Du kan beställa fjällprovpåsar från Sötvattenslaboratoriet. Måtten är 
40x75 mm med 18 mm ogummerad klaff. Påsarna passar bra till fjäll och otoliter.

Mejla till

provfiske@slu.se


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45