För märkare av fisk

Senast ändrad: 25 februari 2020
Carlinmärkt fisk. Foto.

Här hittar du som är märkare av fisk, eller vill bli det, information som du behöver.

Sötvattenslaboratoriet säljer Carlin-märken och administrerar inrapporterad märkt fisk. Du kan beställa den administrativa tjänsten och/eller Carlin-märkena av oss, hör av dig till fiskmarkningen@slu.se.

Beställning av Carlin-märken och administration av återfångstuppgifter

För att få märka fisk krävs tillstånd

För märkning av fisk gäller följande:

  • all fiskmärkning regleras av djurskyddslagen
  • fiskmärkning  betraktas som djurförsök
  • fiskmärkning  måste prövas av en försöksdjursetisk nämnd
  • man behöver en godkänd anläggning och en godkänd försöksdjursanvarig, denna ansvarige ska se till att personalen som utför försöken har erfoderlig utbildning
  • utbildning krävs för att klippa fettfenor och plantera in mikrochips utan veterinär i vanlig odlingsverksamhet. Dock ökar chanserna att ansökan går igenom om personalen har gått märkningskursen.

Information

  • Djurskyddslagen (1988:534)
  • Djurskyddsförordningen (1988:539)
  • Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur
  • Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2012:26)
  • Djurskyddsmyndighetens (DFS 2006:8) föreskrifter om odling av fisk

Du vänder dig till 1) Jordbruksverket, 2) SLU

Fjällprovpåsar

Du kan beställa fjällprovpåsar från Sötvattenslaboratoriet. Måtten är 
40x75 mm med 18 mm ogummerad klaff. Påsarna passar bra till fjäll och otoliter.

Mejla till

provfiske@slu.se

Priser

Fjällprovpåse med tryck: 1,50 kr/styck


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45