Rapportera märkt fisk

Senast ändrad: 01 september 2022

Här kan du som fångat märkt fisk rapportera till SLU. Fiskens längd, vikt och var den är fångad är data som hjälper oss i vår forskning och miljöövervakning. Du kan vara anonym, men vi behöver din adress om du vill att vi skickar dig ett brev med belöning och information om fisken.

Rapportera märkt fisk digitalt

Information om fisken

Skador på fisken

Redskap och typ av fiske

Fångstlokal. Välj koordinatsystem för lokalen.

Skicka rapporten

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45