Internationellt utvecklingssamarbete på SLU Aqua

Senast ändrad: 08 juni 2023
Människor som säljer fisk på fiskmarknad i Papau, Indonesien. Foto.

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) samarbetar med ett antal organisationer som är aktiva i låg- och medelinkomstländer där de akvatiska resurserna utarmas och hotar en säkrad livsmedelsförsörjning. Syftet är att öka kapaciteten för en ekosystembaserad ansats till fiskeförvaltning i hav, sjöar och floder i dessa länder - att förvalta fisk och skaldjur på tvärvetenskaplig grund och med ekosystemet i fokus. Därigenom bidrar vi till vår vision: starka fiskbestånd i friska vatten.


Kontaktinformation

Charlotte Berkström, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
charlotte.berkstrom@slu.se, 010-478 41 65

Massimiliano Cardinale, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
massimiliano.cardinale@slu.se, 010-478 40 14