Miljöarbete vid SLU

Senast ändrad: 02 mars 2023

SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området. SLU är certifierat enligt ISO 14001.


Kontaktinformation

Maja Reizenstein, miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
maja.reizenstein@slu.se, 010-478 42 40