Miljöarbete vid SLU

Senast ändrad: 03 juni 2021

SLU påverkar miljön direkt genom bland annat resursanvändning, resor och utsläpp, men vi kan också påverka indirekt genom vår unika kompetens inom området.


Kontaktinformation

Maja Reizenstein, miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
maja.reizeinstein@slu.se, 010-478 42 40

Sidansvarig: sofia.bureborn@slu.se