Kvalificerad praktik inom utbildningsprogram

Senast ändrad: 26 september 2018

Du som läser Naturresursprogrammet - biologi och mark eller Kandidatprogrammet - biologi och miljövetenskap vid SLU kan genomföra din kvalificerade praktik på institutionen för akvatiska resurser.

Kursen är för dig som vill få erfarenheter från vad som kan bli din framtida yrkesroll. Den ges under valfri tid på året och omfattar totalt 3,5 eller 5 veckor (5 eller 7,5 hp). Du är studenten själv som tillfrågar och föreslå praktikplats.

Om du vill genomföra praktiken inom övervakning och analys av fisk hos oss på akvatiska resurser (SLU Aqua) kontaktar du vår studierektor för grundutbildningen Andreas Bryhn (andreas.bryhn@slu.se). Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursledningen och ett avtal med praktikplatsen vara undertecknat.

Mer information och kursplaner för kvalificerad praktik.

Kan jag göra annan praktik på SLU Aqua?

Vi får ibland förfrågningar om andra typer av praktik och praoplatser, vilket vi tycker är roligt. Våra möjligheter är begränsade, men du är välkommen att mejla en förfrågan – gärna med CV. Det gör du till en av avdelningscheferna vid våra respektive avdelningar.


Kontaktinformation

Andreas Bryhn, forskare, studierektor
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
andreas.bryhn@slu.se, 010-478 41 52

Sidansvarig: anders.i.jonsson@slu.se