Kvalificerad praktik inom utbildningsprogram

Senast ändrad: 18 mars 2024

Du som läser Naturresursprogrammet - biologi och mark eller Kandidatprogrammet - biologi och miljövetenskap vid SLU kan genomföra din kvalificerade praktik på institutionen för akvatiska resurser.

Kursen kvalificerad praktik är för dig som vill få erfarenheter från vad som kan bli din framtida yrkesroll. Den ges under valfri tid på året och omfattar totalt 3,5 eller 5 veckor (5 eller 7,5 hp). Det är du som student som tillfrågar och föreslår praktikplats.

Om du vill genomföra praktiken inom övervakning och analys av fisk hos oss på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) kontaktar du vår studierektor för grundutbildningen Örjan Östman (orjan.ostman@slu.se). Innan du börjar din praktik ska praktikplatsen godkännas av kursledningen och det ska finnas ett undertecknat avtal med praktikplatsen.

Mer information och kursplaner finner du på söksidan för SLU:s kurser om du söker kvalificerad praktik.

Kan jag göra annan praktik på SLU Aqua?

Vi får ibland förfrågningar om andra typer av praktik och praoplatser, vilket vi tycker är roligt. Våra möjligheter är begränsade, men du är välkommen att mejla en förfrågan – gärna med ditt CV. Skicka din förfrågan till någon våra avdelningschefer vid respektive avdelning.