Yngelkontroll av tånglake

Senast ändrad: 17 april 2023

Tånglaken förekommer utmed stora delar av den svenska kusten. Den är stationär samt föder levande ungar efter 4-6 månaders dräktighet. Arten lämpar sig därför väl som indikator för kontroll av miljögifters biologiska effekter.

Provfisken efter tånglake sker under senhösten. Täthet och reproduktionsframgång studeras. På havande honor analyseras fekunditet, yngeltillväxt, yngelöverlevnad samt förekomst av missbildade yngel.

 Tånglakeyngel och vuxen tånglake


Kontaktinformation

Fredrik Franzén, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
fredrik.franzen@slu.se, 010-478 41 23