Rapportera märkt hummer och torsk

Senast ändrad: 21 september 2023
Hummer på båtsdäcket. Foto.

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har flera olika märkningsprojekt. Om du hittar en märkt hummer eller torsk, rapportera vänligen till oss. Att rapportera in en märkt hummer belönas med en trisslott. Märkta torskar belönas med  200 kr om du sparar märket och den märkta torsken. Skulle torsken ha två märken, så har de mer information för forskningen och belönas därför med 1 000 kr om du sparar torsk och märken och kontaktar oss.

Gör så här om du fångat en märkt hummer

OBS! Hummer får inte landas under förbudsperiod. Notera märkets nummer, carapaxlängd och var hummern fångades, släpp tillbaka hummern och meddela informationen.

Notera följande om du fångar märkta skaldjur/hummer

 • Art
 • Märkets beteckning/nummer
 • Fångstdatum
 • Fångstplats
  • Latitud (grader minuter)
  • Longitud (grader minuter)
 • Längd i millimeter (carapaxlängd för kräfta och hummer)
 • Kön
 • Äggstatus (om det är en romhona)
 • Om individen släpptes eller togs med hem
 • Övriga upplysningar (fångstmetod, skador på klor eller kropp)
 • Ditt namn, adress, postadress (för en liten belöning som kommer med posten)

Uppgifterna om hummer skickas till Anne Johansson eller Andreas Sundelöf (se kontaktuppgifter längst ned).

Läs mer om ett forskningsprojekt för att förbättra förvaltningen av hummer.

-----------------------------------------------------------------------------

Gör så här om du fångar en märkt torsk

1. Spara torsken HEL (inte rensad)

Frys ner den (på is går bra en kortare period) och förvara i hamn/hemma, så att vi kan hämta den för att mäta storlek, bestämma kön och ta ut hörselstenar för åldersanalys.

2. Notera fångstdatum, tid, position och redskap

Helst GPS position.

3. Vänligen kontakta SLU Aqua för hämtning av fisk och utbetalning av belöning

Uppgifter om märkt torsk skickas till Annelie Hilvarsson,

E-post:annelie.hilvarsson@slu.se, tel. 010-478 4030,

    

Ert samarbete är grunden för att det här forsknings­projektet ska lyckas!
Tack för din insats!

Om projektet TABACOD – Tagging Baltic Cod

 • Märknings- och återfångstprojekt
 • ska ge information om ålder, tillväxt och rörelsemönster hos Östersjötorsk
 • Projektet ska öka vår förståelse om torskens biologi och ge viktig information för bättre beståndsuppskattning och rådgivning i ICES (Internationella havsforskningsrådet)
 • Projektet kan bidra till att säkra torskbeståndet i Östersjön och framtidens fiske
 • Läs mer om TABACOD på projektets webbplats
 • Läs mer om TABACOD på www.tabacod.dtu.dk

Lyssna på Michele Casini, professor på institutionen för akvatiska resurser, SLU, som berättar om märkningen av torsk i Sveriges radio.

 

Logo för Tabacod.

 


Kontaktinformation

Anne Johansson, avdelningsadministratör
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
anne.johansson@slu.se, 010-478 40 26, 076-126 80 17

Andreas Sundelöf, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
andreas.sundelof@slu.se, 010-478 40 69