Experimentbäcken

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Experimentbäcken stod färdig 1996 och ligger i den så kallade Dalkarlsgropen på Laxön. Den konstgjorda bäcken är både grävd och sprängd till den form den har nu. Vattnet kommer från kraftverksdammen genom en underjordisk ledning.

Vattenflödet kan regleras steglöst mellan 1 och 150 liter/sekund. Bäcken kan således torrläggas, vattnet i höljorna kan pumpas bort, vilket gör att all fisk i bäcken kan plockas upp för provtagning.

Fällorna uppströms och nedströms gör att ingen oönskad fisk kan komma in i systemet, och att ingen fisk i bäcken kan ta sig ut därifrån.

Experimentbäcken lämpar sig bra för långtidsförsök där man vill ha mer kontroll på den utsatta försöksfisken än vad man har i naturliga vattendrag.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22