Försöksälven

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Försöksälven stod klar 1996, och skapades genom att förbinda öar, gräva en kanal och lägga ut mängder av grovt grus och sten i den del av Dalälven som kallas Kungsådran. Idag är strandvegetationen etablerad längs med hela forskningsområdet och ger fisken skydd samtidigt som det ger området en prägel av en naturlig älvsträcka.

Vid inloppet finns en fälla som förhindrar fisk att vandra ut ur försöksområdet samtidigt som den stoppar oönskad fisk att komma in.

Den fisk som kommer uppströms ifrån leds istället bort via en ränna ut i den icke invallade delen av älven igen. I slutet av försöksområdet finns fällor både för upp- och utvandrande fisk. Dessutom finns en byggnad med flera bassänger för fisk i väntan på provtagning och märkning.

Försöksälven lämpar sig bra för storskaliga försök, utvandringsförsök, utsättning av stora mängder romkorn av olika ursprung, där man precis som i experimentsbäcken har bättre kontroll jämfört med ett vilt vattendrag.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22