Kungsådran - Dalälven

Senast ändrad: 27 oktober 2022

Kungsådran passar bra för försök. Dalälven är dämd, men genom vattendom så rinner det alltid vatten genom en av de tre älvfårorna som ligger nedströms kraftverket - Kungsådran.

Ingen vandringsfisk kan passera här utan att gå in i centralfisket på Laxön som sköts av fiskeriförsöksstationen. Detta ger möjlighet att på ett effektivt sätt fånga in och kontrollera återvandrande fisk i storskaliga försök.

Kungsådran ligger direkt intill Dalälven, och här finns också tillgång till:

  • kläckeri
  • tråg
  • sorteringsterminal
  • centralfiske

Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22