Vattenregleringsföretagen

Senast ändrad: 01 juni 2016

Vattenregleringsföretagen odlar och sätter ut fisk som kompensation för att fiskens vandring upp i vattendraget hindras. En del av fisken märks med Carlinmärken, i Siljan används Floy-/T- märken.

Uppge följande när du rapporterar in fisk märkt med carlinmärke eller T- eller floy-märke:
  • Märkets beteckning
  • Fångstplats
  • Datum
  • Längd
  • Vikt (ange rensad eller orensad vikt)
  • Redskap
  • Ditt namn, adress, postadress

Belöning erhålles!

  

  • Carlin märke "R + 6 siffror + S"

Fiskmärke. Foto.

  • Floy- / T-märke med 4-5 siffror (ex. 2634)

  Läs mer om Vattenregleringsföretagen


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45