Märkning av lax och öring i Vänern

Senast ändrad: 07 maj 2018

Under senare år har en försämrad återfångst av utsatt lax- och öringsmolt i Vänern uppmärksammats av både allmänhet, näring och myndigheter. Sedan 2008 har myndigheterna gemensamt med fiskodlarna uppmärksammat svårigheten i att utvärdera utsättningarna på grund av bristande underlag. Under perioden 2010-2012 genomförs därför en storskalig märkning av lax och öring för att förhoppningsvis få in mer data om utsatt fisk och därmed möjliggöra en bättre förvaltning.

Märkning med både Carlin och Floy

Årligen kommer 17 000 fiskar att märkas med antingen det traditionella Carlinmärket eller en modernare typ av märke – så kallad Floy Tag. Genom att märka fisken med två olika typer av märken är förhoppningen att man dels skall kunna avgöra vilken åldersgrupp som har bäst överlevnad, dels vilken märkestyp som fungerar bäst. För att se om fisk som sätts ut under vår respektive höst skiljer sig åt i överlevnad märks fisk i båda grupperna. Förhoppningen är också att det datamaterialet kommer att ge svar på vilka utsättningsplatser som fungerar bäst samt hur vandringsmönstren ser ut för de olika stammarna.

Det är av yttersta vikt att den märkta fisk som fångas också rapporteras in. Den information som erhålls via märkningarna är fundamental både för att odlingarna och förvaltningen skall kunna förbättra sin verksamhet. Alla som nyttjar resursen bör ta ansvar för att detta skall fungera.

För att ytterligare motivera till en så hög återrapportering som möjligt sätter Sävenfors och Fortum ut tre nya smolt för varje inrapporterad fisk. Alla rapportörer erhåller två trisslotter som tack för besväret.

Rapportera in märket

Rapportera in märkt fisk från Vänern här!

eller

Ring: 010-478 42 45 och lämna uppgifterna per telefon

eller

E-posta till fiskmarkningen@slu.se

Rapporter

Aqua reports 2012:4  Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax.


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45