Märkningar av öring i Yttre Oldsjön och Rönnösjön

Senast ändrad: 07 maj 2018

Läs mer om märkning av öring i Yttre Oldsjön och Rönnösjön och hur du rapporterar in märkt fisk.

PM 2009-05-13 - Resultat av undersökningar och kompensationsåtgärder i Yttre Oldsjön och Rönnösjön i samband med anläggande av Rönnöfors kraftverk (VA 6/90). Fiskeriverket, Dnr 3361/40-193-09.


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45