Ekologisk restaurering av vattendrag

Senast ändrad: 26 februari 2021

Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.

Åtgärderna beskrivs i både text och bild, till exempel hur man skapar fiskvägar och anlägger lekområden. Men handboken beskriver också grundläggande förhållanden i och kring vatten.

Ekologisk restaurering av vattendrag vänder sig till alla som arbetar med bevarande och restaurering av vattenmiljöer. Manualen kan med fördel användas vid undervisning. Den utgör ett väsentligt faktaunderlag för det fortsatta vattenvårdsarbetet och visar också vägen in i framtiden för miljövården i stort.

Förhoppningen är att manualen ska vara ett levande dokument som uppdateras efter hand. Ett tryckt exemplar av manualen kan beställas från institutionen för akvatiska resurser. Du kan också ladda ned manualen gratis här nedan:

Ladda ned Ekologisk restaurering av vattendrag här

Skicka en beställning på ett tryckt exemplar här

Redaktör: Erik Degerman, Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium
Illustrationer: Thomas Nydén, Emåförbundet
Bandtyp: Pärm A4 med lösblad och flikar
Utgiven: 2008
Antal sidor: 294, drygt 100 sidor i färg
Naturvårdsverket ISBN 978-91-620-1270-0
Fiskeriverket ISBN 978-91-972770-4-4
Pris: 360:-/st exkl. moms (porto tillkommer)


Kontaktinformation

Teresa Soler, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
teresa.soler@slu.se, 010-478 42 45