Simon Berg

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Teknik och system för effektiv skörd av stubbar under ekologiska restriktioner (2014)

I dagsläget finns det ett ökat behov av biobränslen i och med att samhället i Sverige håller på att ställa om från fossila till förnyelsebara-bränslen. Detta ledder till en starkt ökande efterfrågan på biobränsle vilket gör stubbar till en viktig framtida källa för energi. I dagsläget så finns det problem med tekniken för stubbrytning, både tekniska problem med den grävmaskinsbaserade tekniken samt miljömässiga problem med skördetekniken. Det är dock viktigt att tillvaratagandet av stubbar sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt vilket betyder att nya tekniker måste utvecklas. Projektet syftar till att ta fram kunskap och teknik för att minska miljöpåverkan vid stubbskörd. Hypotesen är att en integrerad skörd rundvirke och det centrala stubbsystemet skulle kunna vara både miljövänligare och rationellare än dagens system. Inom projektet kommer både experimentella fältstudier och teoretiska systemanalyser att genomföras. Totalt ingår fyra olika studier:

  1. Vridmoments behov för att få loss stubbar har studerats för att undersöka om vridning kan vara en framtida stubbskördsmetod. Resultaten visar att höga vridmoment krävs för att få loss stubbarna.
  2. En simulering och system analys av teknologi för tillvaratagande av stubbar har genomförts där ett konventionellt system för separat stam och stubb skörd jämfördes med ett integrerat system för samtida skörd av stam och centrala stubben. Det integrerade systemet bestod av en hypotetisk fällare-läggare som kunde fälla träden med centrala delen av stubben fastsatt i stammen, en processor om upparbetade träden i beståndet och en skottare som fraktade stubbcentrum som en förlängning av rotstocken till avlägg. Resultaten visar att kostanden för stubbveden i det integrerade systemet är något högre för mindre träd och något lägre för större träd jämfört med det idag konventionella systemet. 
  3. Markpåverkan och rotbrottsdiametrar studerades för två olika hyggesåldrar, 6 och 18 månader efter avverkning. Resultaten visade att många små rötter följde med upp vid stubbrytning. Markpåverkan efter skörd av enskilda stubbar kartlades och en regressionsfunktion för påverkat område beroende på stubbstorlek togs fram.
  4. En jämförande studie av markpåverkan på torvar mark har genom förts. Två stubbskörds aggregat användes ett konventionellt och ett i nordiskt skogsbruk okonventionellt aggregat för skörd av den centralla delen av stubben. Resultaten visade att det okonventionella aggregatet hade betydligt lägre markpåverkan än det konventionella. Troligen kan konventionell teknik inte användas för stubbrytning på torvmark.

 

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Simon Berg
Född: 1985
Handledare: Tomas Nordfjell (SLU)
Biträdande handledare: Dan Bergström (SLU), Dimitris Athanassiadis (SLU)
Avhandling:
2014:95


Kontaktinformation