Aneboda: Grundvattennivå och vattenföring

Senast ändrad: 13 mars 2020

 Följande figurer över aktuella mätningar i Aneboda finns:

Tidsserierna startar 22 januari 2020. 

Nedan visas grundvattennivån relativt markytan (meter, blå linje) och vattenföringen (l/s, orange linje). 


Kontaktinformation

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se