Aneboda: Grundvattennivå och vattenföring

Senast ändrad: 11 augusti 2021

 Följande figurer över aktuella mätningar i Aneboda finns:

Mätningarna startade 22 januari 2020. 

Nedan visas det senaste årets grundvattennivå relativt markytan (meter, blå linje) och vattenföring (l/s, orange linje). Vid eventuella avbrott i dataöverföringen visas inte uppdaterade data.


Kontaktinformation

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se