EviWild

Senast ändrad: 20 september 2018
Far-vid-elstangsel-ML-640.jpg

Projektet kartlägger den kunskap som finns gällande effekten av åtgärder avsedda att minska konflikter mellan människor och vilda djur och gör den mer tillgänglig.

Inom viltförvaltningen finns idag ett stort antal åtgärder tillgängliga för att förebygga konflikter mellan vilt och människa. För den enskilde kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad på de vetenskapliga utvärderingar som görs för att fastställa hur väl dessa åtgärder uppfyller sitt syfte.

Projektet EviWild syftar till att systematiskt kartlägga den kunskap som finns gällande hur väl olika åtgärder fungerar. Målsättningen är att skapa en lätt tillgänglig databas där den intresserade kan hitta sammanfattad information om kunskapsläget.

Samverkan

Projektet är ett samarbete mellan Viltskadecenter vid SLU, Mistra EviEM, Lunds Universitet och Oviedo University, Spanien.

Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp?

En internationell grupp forskare från bland annat EviWild, SLU har granskat 114 vetenskapligt publicerade artiklar som mäter effekten av åtgärder som ska minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap. Den omfattande studien Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection publicerades i PLOS Biology 18 september 2018.

Pressmeddelande på svenska: Vad säger forskningen om olika metoder för att förebygga rovdjursangrepp?

Pressmeddelande på engelska: Study reveals best available science for predator-livestock coexistence

Se filmen där huvudförfattarna berättar om studien:

Sidansvarig: maria.levin@slu.se