Hur påverkas människors rädsla för björn av informationsmöten och informationscentra?

Senast ändrad: 13 februari 2017

I projektet använder vi uppgifter om vilka fårgårdar som har drabbats av vargangrepp de senaste 15 åren och undersöker om det finns skillnader i hur de ligger placerade i landskapet.

Medlen till att förebygga rovdjursangrepp på får är begränsade. Det innebär att en prioritering krävs. För att pengarna ska användas så effektivt som möjligt är det önskvärt att de i första hand går till fårbesättningar som löper större risk för vargangrepp än andra besättningar.

Betesmarkens placering i landskapet är en faktor som i t ex Nordamerika har visat sig påverka risken för vargangrepp på tamdjur. Målsättningen är att ta fram en karta som visar vilka fårbesättningar som ligger i områden med högre respektive lägre risk för vargangrepp. Förhoppningen är att kartan ska kunna användas av länsstyrelserna i deras arbete med att prioritera till exempel ansökningar om bidrag till rovdjursavvisande stängsel.

Projektet finansieras av Viltforskningskommittén.