Om projektet

Senast ändrad: 04 maj 2023
Puckellax under vatten

Projektet ’Puckellax i Sverige’ (pink salmon in Sweden) finansieras genom FORMAS och pågår under 2023-2024. 

Projektet syftar till att:

  1. Ge en övergripande bild av utbredningen av lekande puckellaxar på svenska västkusten med hjälp av en relativt ny metod som kallas miljö-DNA (eDNA). Med eDNA kan man genom ett vattenprov se vilka fiskar som finns i ett vattendrag och om de är få eller många.

  2. Kartlägga lekframgång genom att undersöka om det finns några puckellaxungar i de älvar som hade lekande puckellaxar. 

  3. Vi vill också öka allmänhetens medvetenhet och engagemang i puckellax eftersom de har en viktig roll i både insamling av data och utförande av förvaltningsåtgärder 


Den nya kunskap som genereras i projektet ska användas för att ta fram ett förslag på hur ett framtida övervakningsprogram för puckellax skulle kunna se ut.

Ladda ned kartan med de 27 vattendrag som SLU kommer att provta med avseende på eDNA för puckellax.

Projektet genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Halland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Länsstyrelsen i Skåne, Mix Research Sweden och NINA (Norsk institutt for naturforskning).


Kontaktinformation

Frågor eller information om puckellax kan skickas till puckellax@slu.se 

Tom Staveley, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
tom.staveley@slu.se, 010-478 42 52

Ida Ahlbeck Bergendahl, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
ida.ahlbeck.bergendahl@slu.se, 010-478 42 50