Vad är puckellax?

Senast ändrad: 04 maj 2023
gapet på en puckellax

Puckellaxen (Oncorhynchus gorbuscha, på engelska pink salmon) är en främmande art i Sverige och har troligen vandrat hit från Kolahalvön via Norge. Under 2023 undersöker SLU utbredningen av lekande puckellaxar i Sverige och vi behöver allmänhetens hjälp genom att man rapporterar sina fynd av puckellax på Artfakta/Rappen.

 

Puckellaxen har observerats i ökat i antal i flera västsvenska åar sedan 2017. Hur den påverkar våra inhemska fiskarter som lax och öring om den leker i svenska älvar är för närvarande okänt. Man vet heller inte hur den påverkar det akvatiska ekosystemet i stort.

Puckellaxar har en 2-årig livscykel och leker vartannat år (udda år i Europa) och nästa lek förväntas 2023. De leker ofta i juli-augusti och efter leken dör puckellaxarna i älven. Ungarna stiger upp ur gruset under senvintern – tidig vår året efter leken och lämnar snabbt vattendragen.

Under 2024 ska SLU undersöka om leken varit framgångsrik i de åar där flest puckellax lekt.

Så känner du igen en puckellax!

Male and female pink salmon, Norway. Credit Eva Thorstad, NINA_hane_hona.jpg

Foto: Eva Thorstad, NINA

 

Mer information om puckellax

Rapporter

Den vetenskapliga artikeln Pink salmon distribution in Sweden: The calm before the storm? har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Evolution 2022.

SLU:s tidigare översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax i Aqua reports 2018:17.

Distribution and abundance of pink salmon across the North Atlantic Report of the Working Group on North Atlantic Salmon (nasco.int)

Websidor och presentationer

Om puckellax,  Havs- och vattenmyndigheten

Pukkellaks (NINA, Norsk institutt for naturforskning)

Emerging Threats - Pink Salmon (Atlantic Salmon Trust)


Kontaktinformation

Frågor eller information om puckellax kan skickas till puckellax@slu.se 

Tom Staveley, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
tom.staveley@slu.se, 010-478 42 52

Ida Ahlbeck Bergendahl, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
ida.ahlbeck.bergendahl@slu.se, 010-478 42 50