Fältstationen vid Hyttön

Senast ändrad: 27 oktober 2022
Dammen vid Hyttön. Foto.

Naturdammarna vid Hyttön kan användas för forskning både av SLU och externa forskare.

Fältstationen i Hyttön ligger 10 km sydväst om Älvkarleby, och här finns två naturdammar:

  • en större damm på 15 ha, anlagd 1936
  • en mindre damm på 5 ha, anlagd 1978

Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22