Sötvattenslaboratoriets bibliotek

Senast ändrad: 17 mars 2023

SLU Aquas bibliotek på Sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm har böcker och andra medier inom disciplinerna ekologi, fiskebiologi, fiskevård, genetik, limnologi, miljö- och naturvetenskap. Det finns över 2 500 boktitlar i biblioteket.

Tidskrifter

Numer är det lätt att hitta alla de senaste forskningsartiklarna på internet. Men det finns mycket värdefull och intressant äldre forskning och information som bara finns i pappersformat. Biblioteket på Sötvattenslaboratoriet erbjuder en stor samling tidskrifter med fiskekologiskt intresse. Vi har äldre serier av tidskrifter producerade i egen regi såsom Information från Sötvattenslaboratoriet Drottningholm och Institute of Freshwater Research, Drottningholm - Report, Fiskeriverket informerar och många fler som producerats här genom åren.

Biblioteket innehåller även flera äldre svenska fiskrelaterade tidskrifter som Meddelanden från kungliga lantbruksstyrelsen och Svensk Fiskeritidskrift samt internationella tidskrifter som Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Ecology of Freshwater Fish, Environmental Biology of Fishes, Fish and Fisheries, Fisheries Management and Ecology, Fisheries Research, Fishery Bulletin, Freshwater Biology, Journal of Crustacean Biology, Journal of Fish Biology, Reviews in Fish Biology och Fisheries and the Transactions of the American Fisheries Society. Utöver det innehåller biblioteket också en stor samling särtryck, några vissa daterade så långt tillbaka som till 1700-talet.

Allmänheten har tillträde till biblioteket efter överenskommelse med bibliotekschefen. Kopior meddelas på begäran.


Kontaktinformation

John Persson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
john.persson@slu.se, 010-478 42 67