Sötvattenslaboratoriets bibliotek

Senast ändrad: 05 juli 2021

I Sötvattenslaboratoriets bibliotek finns litteratur och andra media inom ämnesområdena ekologi, fiskeribiologi, fiskevård, genetik, limnologi, miljövård och naturvetenskap. Bibliotekets bokbestånd uppgår till drygt 2 500 titlar.

  • Biblioteket är öppet: mån-fre, 8.30—16.00
  • Allmänheten har tillgång till biblioteket efter överenskommelse med bibliotekarien.
  • Kopior förmedlas vid förfrågan. 

Kontaktinformation

John Persson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
john.persson@slu.se, 010-478 42 67