Rådgivning om fisk och fiske

Senast ändrad: 08 september 2022

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) stödjer beslutsfattare, myndigheter, näringar och internationella organ med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag. Vi möter samhällets behov av aktuell kunskap om hur mänskliga aktiviteter påverkar våra vattenmiljöer och hur vi kan nyttja dem på ett hållbart sätt.

Vetenskapliga beslutsunderlag tas bland bland annat fram genom att institutionens forskare deltar i Internationella havsforskningsrådet (ICES) och Europeiska kommissionen för europeiskt inlandsfiske och vattenbruk (EIFAAC). I olika arbetsgrupper hanteras den data som i olika länder samlats in för att bland annat uppskatta storlek, tillväxthastighet och möjlighet till fiske på olika bestånd.

På ett liknande sätt arbetar vi med kunskapsundderlag till främst Havs- och vattenmyndigheten på det nationella planet. Här kan det till exempel gälla  frågor kring lokala bestånd eller konsekvenser av befintliga eller föreslagna nationella eller internationella förvaltningsåtgärder för bestånd eller miljö.

Några av våra kunkapsområden:


Kontaktinformation