Tack!

Senast ändrad: 08 maj 2018

Tack för att du rapporterat in fynd av främmande arter!

Dina uppgifter är värdefulla för forskning och miljöövervakning.


Kontaktinformation

Henrik Flink, forskningsassistent 
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
henrik.flink@slu.se, 010-478 41 80

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22