Foldrar om kräftor

Senast ändrad: 22 maj 2023

Lär dig mer om kräftor och kräftodling! I våra foldrar kan du läsa om inhemska och främmande kräftor i Europa, om riskerna med kräftpesten, om var kräftorna lever, och om kultur och traditioner kring kräftfiske.

Flodkräftan - en akut hotad art

I vår folder om flodkräftan finns information om kräftor i allmänhet och flodkräftor i synnerhet. Du lär dig skilja flodkräftor från signalkräftor och hankräftor från honkräftor. Du får också veta vad du kan göra för att värna våra svenska flodkräftor och minska spridningen av kräftpest.

Läs och ladda ner folder om flodkräftan (pdf, 2018)

Se upp för kräftpesten!

Kräftpest är en sjukdom som tar död på de europeiska kräftarterna, som flodkräftan. Numer sprids pesten främst på grund av okunnighet och illegala utsättningar av pestbärande signalkräftor.  I foldern "Se upp för kräftpesten" finns råd och tips på hur du kan bidra till att begränsa spridningen av kräftpest - och rädda flodkräftan. 

Läs och ladda ner Se upp för kräftpesten (pdf, 2018)

Folderserie i fyra delar 

Rädda våra inhemska kräftor - 4 st foldrar 

Kräftor i Europa (pdf, 2013)

Se upp för kräftpesten (pdf, 2013)

Rädda vår miljö (pdf, 2013)

Kultur, bevarande och fiske (pdf, 2013)


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17