Emanuel Erlandsson

Senast ändrad: 28 november 2017

The triad perspective on business models for wood harvesting (2016)

Fakta:

Namn: Emanuel Erlandsson
Född: 1983
Värdföretag: Mellanskog /Norrskog
Handledare: Urban Bergsten (SLU), Dag Fjeld (SLU- tidigare)
Biträdande handledare: Gun Lidestav (SLU)
Avhandling: 2016:124