Feng Chen

Senast ändrad: 24 augusti 2022

Combined production of edible mushroom and biofuel from lignocellulosic residues (2022)

Doktorandprojektet startade januari 2018 och syftar till att maximalt förbehandla träaktiga material som ska användas för produktion av värme, el eller bränsle. Projektet är en del av Bio4Energy Research School.

Läs avhandlingen här https://pub.epsilon.slu.se/26324/


Kontaktinformation