Jeanette Edlund

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Vägar till ökad åtkomlighet vid drivning på obärig mark: teknik, metod och ekonomi (Lic avslutat 2012).

Mildare vintrar, regnigare höstar och fortsatt höga krav på jämna virkesleveranser accentuerar problemkomplexen maskin-terräng och maskin-väg. Detta projekt fokuserade på gränssnittet maskin-terräng. I terrängen handlar det om såväl överfarter/påfarter som marker med svag bärighet.
I en introduktionsuppsats kartlades problemområdet och kostnader och nytta analyserades för att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena. Arbetet innefattar därefter

  • En jämförande studie mellan El-Forest F15 och en Valmet 860 för att se om skillnaden i driv- och styrsystem påverkar framkomlighet och markskador.
  • Utveckla en modell baserad på skogliga registerdata och terräng index för att detektera svaga marker under tidig sommar.
  • Datasimulering för att undersöka framkomligheten med en LTB-bogie jämfört med en konventionell boggi.
  • En jämförande studie för att verifiera resultatet från datorsimuleringen av LTB-boggin.
  • Studie av hur dämpning av ett skotarlass påverkar spårdjupet.

Dessa studier resulterade i en Licentiat, Harvesting in the boreal forest on soft ground, 26 oktober 2012.

Fakta:

Namn: Jeanette Edlund
Född:
Värdföretag: Sveaskog (Urban Nordmark)
Handledare: Urban Bergsten (SLU)
Biträdande handledare: Håkan Olsson, Urban Nordmark (Sveaskog)


Kontaktinformation

Urban Bergsten, professor
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
urban.bergsten@slu.se, 090-786 83 54, 070-586 59 38