Mattias Eriksson

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Effekten av interaktioner mellan skogsföretag, entreprenörer, avverkning och transport på virkesförsörjning effektivitet (2016).

Projektet syftar till att undersöka betydelsen av olika entreprenörsrelationers betydelse för virkesförsörjningskedjans effektivitet och i förlängningen att identifiera möjligheter till att utveckla försörjningskedjans effektivitet genom att på ett strategiskt sätt arbeta med entreprenörsrelationerna. Hittills genomförda delstudier i projektet omfattar utveckling av prestationsprognoser för skördare och skotare i gallring och slutavverkning baserat på driftuppföljningsdata samt en studie av kopplingen mellan det kundupplevda värdet av avverkningsentreprenörers tjänster och entreprenörsföretagens lönsamhet.

Läs hela avhandlingen här.

Fakta:

Namn: Mattias Eriksson
Född: 1981
Värdföretag:
SCA Skog (Magnus Bergman)
Handledare: Ola Lindroos (SLU)
Biträdande handledare: Luc LeBel (Université Laval, Quebec), Pelle Gemmel (SLU), Dag Fjeld (SLU)
Avhandling: 2016:32


Kontaktinformation

Ola Lindroos, professor
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
ola.lindroos@slu.se, 090-786 86 36