Lars Karlsson

Senast ändrad: 28 november 2017

Silvicultural regimes and early biomass thinning in young, dense pine stands  (2013)

Läs sammanfattningen på den engelska sidan.

Läs hela avhandlingen här.


Kontaktinformation

Urban Bergsten, professor
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
urban.bergsten@slu.se, 090-786 83 54, 070-586 59 38