Andreas Averheim

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Fakta:

Namn: Andreas Averheim
Född: 1978
Examen:  Master of Science (MSc) Chemical Engineering (2002)
Värdföretag: Valmet
Handledare: Sylvia Larsson (SLU)
Biträdande handledare: Olof Melander (Valmet), Mikael Thyrel (SLU)
Projektet startade: 2018-05
Planerad disputation: 2022


Kontaktinformation