Databasen för fiske i havet-FD2

Senast ändrad: 17 januari 2024
En trål för fisklarver sätts i från akterdäck på forskningsfartyget Svea, mitt i natten, av två matroser  med  reflexjackor. Foto.

Databasen Fiskdata2  (FD2) innehåller kvalitetssäkrad fångstdata och individdata om fisk och skaldjur insamlade under miljöövervakningsundersökningar eller fiskeriundersökningar. Fiskdata 2 är den nationella plattformen för hantering av data som samlas in under EUs datainsamlingsförordning (DCF) och vidarebefodrar data till bl.a. Internationella havsforskningsrådets (ICES) arbete med beståndsuppskattning av fisk och skaldjur. Databasen administreras av Havsfiskelaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU.

Vad finns i FD2?

Biologiska parametrar såsom vikt, längd, ålder, kön och könsstadium samlas in på fisk och skaldjur och registreras i databasen, liksom uppgifter om fångstsammansättning.

Det är mest data från insamling inom våra större miljöövervakningsprogram av fisk och skaldjur som ligger i databasen, men vi arbetar med att samla även data från mindre projekt där.

 

Internationell rapportering

Den mesta datan som finns i FD2 samlas in inom ramen för EUs datainsamlingsförordning (DCF) vilket också styr kraven på registrering, lagring och kvalitetssäkring på nationell nivå. Krav finns också på att data ska skickas vidare till internationella databaser i visst format för nyttjande inom internationella Havsforskningsrådet (ICES) olika arbetsgrupper och för koordinering av datainsamling som görs på regional nivå.

Sverige är delaktig i koordineringsarbetet som rör Östersjön och Nordsjön (Skagerrak, Kattegat). FD2 är den nationella plattformen för hantering av data som samlas in under EU förordningen och kräver god och säker förvaltning och ständig utveckling för att möta nya krav som ställs från EU och ICES.

 

Tillgänglighet

FD2 är ingen öppen databas. Data från våra internationella undersökningar rapporteras vidare internationellt och finns i ICES databas som heter DATRAS. Vi jobbar just nu med att öka tillgängligheten av data för alla användare. Kontakta oss om du har frågor.

Kontakt

Malin Werner, Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)


Kontaktinformation

Malin Werner, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
malin.werner@slu.se, 010-478 40 57, 076-126 80 48