Rapportera kanadaröding!

Senast ändrad: 09 juni 2023
en fisk på en sten

Här kommer du framöver att kunna rapportera in fynd av kanadaröding.

 

Kanadaröding – en doldis bland våra främmande arter

Ett särskilt fokus för det ursprungliga FÅK-projektet låg på utvärdering av utsättningar av fisk och fiskens föda: näringsdjuren. Under 1960-talet sattes näringsdjuren pungräka (Mysis relicta) och taggmärla (Pallasea quadrispinosa) ut i 61 respektive 25 sjöar/magasin.

Fiskutsättningarna omfattade främst öring, där tio olika stammar i nio olika kraftverksmagasin studerades. Men även nya arter, till exempel kanadaröding som importerades från främst USA, sattes ut i 110 sjöar och regleringsmagasin åren 1960–1985. Även efter 1985 har utsättningarna fortgått och den sista utsättningen skedde sannolikt 1996.

Uppföljningen av de omfattande utsättningarna av kanadaröding är sparsam, och efter det ursprungliga FÅK-projektet har i princip ingenting gjorts. I FÅK återbesökt kommer vi att kartlägga var kanadarödingarna sattes ut och var de har förökat sig, men även analysera eventuella risker för biologisk mångfald. Därför vill vi gärna få in rapporter över var kanadaröding fångas!

Kanadaröding är en långlivad, djuplevande kallvattenart, som kan ta över och dominera den lokala fiskfaunan. Ett exempel är Ånnsjön i Jämtland, där arten satts ut illegalt och där den betraktas som en invasiv art. Här pågår ett utfiskningsprojekt där länsstyrelsen under 2022 bland annat fångade en individ som vägde 17,6 kg och var ca 23 år gammal.


Kontaktinformation

Johan Östergren, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
johan.ostergren@slu.se010-478 42 62, 070-346 14 29