Intresseförfrågan till yrkesfiskare att delta i utvecklingsprojekt om redskap för svartmunnad smörbult

Senast ändrad: 17 april 2023

Vi söker yrkesfiskare som vill delta i vårt arbete att utveckla fiskemetoder för den invasiva fiskarten svartmunnad smörbult.

Vi har valt två studieområden, Karlskrona skärgård och Stockholms södra skärgård. I båda områdena finns dokumenterad god tillgång på arten och vi har även pågående övervakning av arten inom olika provfisken.

Du ska vara van att fiska med ryssjor och inneha yrkesfiskarlicens att fiska i de olika områdena. Du behöver även vara noggrann och arbeta med fisket på ett vetenskapligt sätt med noggrann journalföring av fiskeansträngning, fiskeplats och fångst inklusive mätning/vägning och eventuell provtagning av enskilda fiskar. Du måste ha god artkunskap och det är ett villkor att kunna identifiera svartmunnad smörbult ifrån andra smörbultar. Fisket utförs under perioden maj-september 2022. Viss ersättning enligt överenskommelse utgår för arbetet.


Intresserade kontaktar Peter Ljungberg 010-478 41 72; Peter.ljungberg@slu.se, senast fredag 22 april.


Kontaktinformation

Peter Ljungberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
peter.ljungberg@slu.se, 010-478 41 72