Forskningsservice

Senast ändrad: 27 oktober 2022
Strömakvariet i älvkarleby ger möjlighet för forskning.

En viktig del av vårt arbete på fiskeriforskningsstationen är att välkomna gästforskare. SLU-forskare använder våra lokaler för olika experiment, men stationen är öppen för andra lärosäten och aktörer utanför akademin.

Vi tar hand om fisk – och forskare


De anläggningar som finns här är en unik nationell resurs. Vi har:

  • Konstant tillgång till fisk
  • Ett stort antal tankar och kar
  • Akvarier
  • Kläckeri
  • Stömakvarium

I strömakvariet kan du under full kontroll studera fiskar i rinnande vatten.

Utomhus har vi dessutom:

  • En expertimentbäck
  • Naturliga dammar
  • En försöksälv, som är en del av Dalälven


Den kompetenta personalen är väl värd att nämna, de har långa erfarenhet av både fisk - och forskare.


Kontaktinformation

Ann-Britt Florin, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22