Hjälp oss att samla in data om ål - kom till en workshop om medborgarforskning

Senast ändrad: 20 februari 2024
halm i händerna på en person

Vill du vara med och skapa engagemang och intresse för den utrotningshotade ålen, och samtidigt hjälpa forskningen kring ål? Institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bjuder in till en workshop som en del av ett medborgarforskningsprojekt. Syftet är att skapa engagemang och intresse för ål, sprida kunskap, samt starta upp ett nytt spännande sätt att samla in data om ål. Anmäl dig i formuläret nedan!

På den här workshopen om ålen kommer du att lära dig mer om ål och kanske inspireras till att utveckla ett lokalt engagemang. Workshopen vänder sig till alla som arbetar med ål, och/eller som arbetar med att anordna naturinriktade aktiviteter för barn, ungdomar, eller vuxna.

Plats

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för akvatiska resurser
Sötvattenslaboratoriet
Stångholmsvägen 2
178 93 Drottningholm, Stockholm

Datum

29 maj 2024
Tid: 13–16

Sista anmälningsdatum: 30 april 2024

Workshopen är kostnadsfri!

Anmälan till workshop om ål

Ja, jag vill vara med på after work!
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Josefin Sundin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
josefin.sundin@slu.se, 010-478 42 24

Elin Myrenås, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
elin.myrenas@slu.se, 010-478 42 39