Carola Häggström

Senast ändrad: 20 augusti 2020

Human Factors i mekaniserat skogsarbete (avslutat 2015).

Fakta:

Namn: Carola Häggström
Född: 1982
Värdföretag: Skogforsk, gm. SLO-fonden (Magnus Thor, Björn Löfgren)
Handledare:  Gun Lidestav
Biträdande handledare: Ola Lindroos (SLU), Håkan Alm (LTU)
Avhandling: 2015:59


Kontaktinformation

Carola Häggström, postdoktor
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
carola.haggstrom@slu.se, 090-786 86 13