Magnus Rudolfsson

Senast ändrad: 28 november 2017

Characterization and densification of carbonized lignocellulosic biomass (2016)

Fakta:

Namn: Magnus Rudolfsson
Född: 1971
Handledare: Torbjörn Lestander  (Slu)
Biträdande handledare: Robert Samuelsson (Slu), Linda Pommer (Umu), Markus Broström (Umu)
Avhandling: 2016:61