Mikael Lundbäck

Senast ändrad: 24 augusti 2022

Roadmap for teleoperation and automation of forwarding (2022)

Det övergripande målet för mitt doktorandprojekt är att samla och analysera information om metoder och system för avverkning av rundvirke för industriell användning världen över, och att tillämpa denna kunskap i en svensk kontext för att hitta bättre tekniker och metoder för framtidens skogsavverkning. Arbetet har resulterat i studien ”Worldwide trends of harvesting methods and reasons behind” och en bakomliggande studie kallad ”Global analysis of the slope of forest land”. I projektets andra halva är Sverige i fokus och analyser och simuleringar görs av ett nytt skotarkoncept kallat ”Tele-extraction”, där teoretiska potentialer av omväxlande telestyrning och helautomation för skotare undersöks.

Läs avhandlingen nedan;

Publikationer Mikael Lundbäck

Kunde inte läsa in flöde.

Fakta:

Namn: Mikael Lundbäck
Född: 1985
Examen: Jägmästarexamen (2010) Sveriges lantbruksuniversitet Umeå.
Samarbetsföretag: Komatsu Forest
Handledare: Tomas Nordfjell
Biträdande handledare:
Carola Häggström och Dag Fjeld
Projektet startade: 2017-09-01
Disputation: Början på 20223 maj 2022
Övrigt: Efter examen 2010 jobbade Mikael med fastighetsvärdering under ca 7 år.
Avhandling: https://pub.epsilon.slu.se/27574/

 


Kontaktinformation

Mikael Lundbäck, Doktorand
Institution för skogens biomaterial och teknologi, SLU
mikael.lundback@slu.se